UWAGA !!

Zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Dębicy NZOZ SUMED jest objęty obowiązkową kwarantanną do dnia 25 października 2020 roku. W przypadkach pilnych istnieje możliwość skorzystania z pomocy lekarskiej w przychodniach:

- PILMEDIC w Pilźnie ul. Legionów 38, tel. 14 6721077
- Ośrodek w Czarnej tel. 14 6761095
- ZOZ Dębica